Privacywetgeving

Hush, onderdeel van Weghorst Tankstations B.V., gevestigd aan Kanaalstraat 335, 7547 AT Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ NODIG HEBBEN VOOR ONZE DIENSTVERLENING
Weghorst Tankstations, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Voornaam
2. Achternaam
3. E-mailadres
4. Telefoonnummer
5. Adres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Hush verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het afhandelen van uw betaling
2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
3. U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
4. Om goederen bij u af te leveren
5. Hush verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
De door Hush verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald of voor de duur die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Hush verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hush blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Hush gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.Hush gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk www.veiliginternetten.nl voor meer informatie..

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht tot het inzien, veranderen en verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Het veranderen of verwijderen van uw gegevens kan alleen op schriftelijk verzoek via info@hush.nl

Onderaan elke algemene mail heeft u zelf de mogelijkheid om u af te melden voor onze e-mails.

Hush wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

HOE WE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Hush neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hush.nl.

Bekijk ook onze voorwaarden levering, onze disclaimer of bestel online.